Talent Attraction

Geloof je in de meerwaarde van jong talent in jouw organisatie? Wil je werknemers aantrekken die passen in de cultuur, de visie en toekomstplannen van je bedrijf? Geloof je dat attitude, persoonlijkheid en motivatie hierin essentieel zijn? Dan zitten we op dezelfde golflengte. Natuurlijk moeten werknemers de kans krijgen om hun parate kennis en competenties te ontwikkelen, maar al van bij het begin moet het duidelijk zijn dat hun houding en verwachtingen volledig aansluiten bij de identiteit van jouw organisatie.

Het is vanzelfsprekend dat Crossbridge daarom niet zomaar een cv leverancier is. We zijn veel meer dan dat. We zijn jouw vertrouwenspersoon en persoonlijke raadgever. Vooraleer we onze zoektocht naar het juiste talent aanvatten, analyseren we eerst de bedrijfscultuur, strategie en toekomstplannen van jouw organisatie. Deze informatie helpt ons vervolgens om zeer gericht op zoek te gaan naar de perfecte kandidaat: getalenteerd, ambitieus, gemotiveerd en met de juiste attitude en persoonlijkheid voor jouw organisatie.

Hoe en waar vinden we deze kandidaten? Hoe beginnen we aan onze zoektocht? Het geheim van ons succes ligt deels in onze nauwe samenwerking met verschillende studentenorganisaties, universiteiten en hogescholen. Zij bieden ons een uniek perspectief en zorgen ervoor dat we geconnecteerd zijn met een groot deel van de studentenpopulatie. Zonder afbreuk te doen aan het diploma, de studierichting of eventuele werkervaring van onze studenten of jonge professionals, graven wij veel dieper. Wat wij willen te weten komen, is wat hen maakt tot wat ze zijn. Wat drijft hen? Waar zijn ze naar op zoek? In welke bedrijfscultuur functioneren ze het beste? Kortom, zijn ze de perfecte kandidaat voor jou?

Bovenop onze waardevolle contacten in het onderwijs, kunnen we ons ook beroemen op een brede HR-kennis en voeling met de zakenwereld. Bij elke zoektocht gaan we daarom niet alleen met de HR-verantwoordelijken praten, maar met het management in zijn geheel. Zij zijn immers de toekomstige managers van het talent dat we zoeken.

Contacteer ons!